Weerbaarheid

Weerbaarheidstraining

- Wat is weerbaarheidstraining? -

Weerbaar zijn is opkomen voor jezelf in contact met jezelf en de ander. Het doel van deze training is dan ook om het gevoel van eigenwaarde bij het kind te vergroten, waardoor het meer vertrouwen in zichzelf krijgt. Hierdoor leert het kind voor zichzelf op te komen, voor zijn/haar eigen mening uit te komen en er naar te handelen.

Doelen van een weerbaarheidstraining zijn (afhankelijk van de hulpvraag):

- accepteren en respecteren van jezelf en de ander
- vergroten van het zelfvertrouwen
- bewust leren worden van lichaamssignalen en hiermee omgaan
- benoemen, herkennen en omgaan met gevoelens
- eigen grenzen ontdekken en dit durven aangeven
- eigen gedrag afstemmen op de omgeving
- oplossingen zoeken voor conflictsituaties.

- Hoe gaan we te werk? -

Tijdens de weerbaarheidstraining leren kinderen om hun eigen grenzen te stellen en te bewaken. Er wordt gewerkt aan ik-ontwikkeling en ik-versterking. Kinderen leren een balans te vinden tussen de eisen van de omgeving, het afstemmen van je gedrag hierop, maar ook het trouw blijven aan jezelf. Gebeurtenissen in het dagelijks leven worden besproken, waarbij er wordt gekeken hoe dingen anders aangepakt kunnen worden. Hoe krijg je meer controle over de situatie? De kinderen krijgen ook oefeningen mee voor thuis en school, zodat ze leren hoe de vaardigheden in praktijk gebracht kunnen worden.

Een weerbaarheidsttraining bestaat uit ongeveer 12 sessies van ieder 3 kwartier. Afhankelijk van de problematiek kan dit aantal meer of minder zijn.