Vreemde talen

Begeleiding vreemde talen

- Hoe gaan we te werk? -

Bij Orthopedagogische Praktijk ABC bieden we ook de mogelijkheid voor begeleiding van vreemde talen. Wij bieden gerichte hulp bij de vakken Engels, Frans, Duits en Nederlands. De volgende onderwerpen komen aan bod (afhankelijk van de hulpvraag):

- woordjes leren
- grammatica
- zinnen maken
- vragen beantwoorden over teksten
- luistertoetsen
- samenvatten van teksten
- boekverslagen maken

Als een leerling moeite heeft met bv. een bepaald grammaticaonderdeel, worden er aanvullende oefeningen aangeboden en wordt er extra uitleg bij de leerstof gegeven.