Tarieven

Tarieven onderzoek

Tarieven per 1 januari 2018

Diagnostisch onderzoek

Onderstaande tarieven zijn inclusief het intakegesprek, de uitvoering van het onderzoek, het scoren en interpreteren van de gegevens, de rapportage en het adviesgesprek.

Soort onderzoek Tarief
Intakegesprek Gratis
   
Intelligentie onderzoek € 450
Schoolkeuze onderzoek (IQ + vragenlijst) € 525
   
Dyslexie onderzoek € 825
Dyslexie onderzoek (zonder IQ-bepaling. IQ-onderzoek mag maximaal 2 jaar oud zijn) € 525
   
Dyscalculie onderzoek € 900
Dyscalculie onderzoek (zonder IQ-bepaling. IQ onderzoek mag maximaal 2 jaar oud zijn) € 600
   
Persoonlijkheidsonderzoek (zoals onderzoek naar sociaal-emotionele problematiek, gedragsproblemen, faalangst, enzovoort) Vergoeding door de gemeente. Neem contact op met het CJG van uw gemeente voor meer informatie. U kunt uw kind wel al aanmelden bij onze praktijk.
Onderzoek naar ontwikkelingsproblematiek (zoals onderzoek bij vermoedens van AD(H)D, autisme (ASS), enzovoort) Vergoeding door de gemeente. Neem contact op met het CJG van uw gemeente voor meer informatie. U kunt uw kind wel al aanmelden bij onze praktijk.

Tarieven begeleiding

Tarieven per 1 januari 2018

Begeleiding (remedial teaching c.q. begeleiding bij leerproblemen)

    Aantal consulten Uurtarief €48
Intakegesprek     Gratis
Begeleiding*   1 consult € 48
Opstellen begeleidingsplan**
  2 consulten € 96
Evaluatieverslag begeleiding**   2 consulten € 96

 

*Een consult bestaat uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten administratietijd. Op het einde van iedere maand ontvangen ouders een factuur van de consulten die in die maand hebben plaatsgevonden.
** Indien ouders dit wensen.

Tarieven behandeling

Tarieven per 1 januari 2018

Behandeling (psychologische zorgverlening)

Behandeling wordt over het algemeen vergoed door de gemeente. Praktijk ABC heeft contracten met alle gemeenten in de regio. Indien ouders de zorg zelf willen bekostigen, gelden onderstaande tarieven.

    Aantal consulten Uurtarief €75
Intakegesprek     Gratis
Behandeling*   1 consult € 75
Opstellen behandelplan**
  2 consulten € 150
Evaluatieverslag behandeling**   2 consulten € 150

 

* Een consult bestaat uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten administratietijd. Als ouders de zorg zelf bekostigen, ontvangen zij op het einde van iedere maand een factuur van de consulten die in die maand hebben plaatsgevonden.
** Bij behandelingen is het verplicht om een behandelplan op te stellen en deze regelmatig te evalueren.