Tarieven

Tarieven onderzoek

Tarieven per 1 september 2016

Diagnostisch onderzoek

Onderstaande tarieven zijn inclusief het intakegesprek, de uitvoering van het onderzoek, het scoren en interpreteren van de gegevens, de rapportage en het adviesgesprek.

  Afnametijd onderzoek Aantal consulten factuur Uurtarief €70
Intakegesprek gratis gratis gratis
Adviesgesprek 1 uur 1 uur € 70
Intelligentieonderzoek 2 ½ uur 6 uur € 420
Schoolkeuzeonderzoek (IQ + vragenlijst) 3 ½ uur 7 uur € 490
Concentratie- en geheugenonderzoek (beperkt, als module bij ander onderzoek) 1 uur 2 uur € 140
Concentratie- en geheugenonderzoek (uitgebreid) 2 ½ uur 7 uur € 490
Dyslexie onderzoek* 5 uur 11 uur € 770
Dyslexie onderzoek (zonder IQ-bepaling. IQ-onderzoek mag max. 2 jaar oud zijn) 2 uur 7 uur € 490
Dyslexie herhalingsonderzoek 1 uur 3 uur € 210
Dyscalculie onderzoek* 6 uur 12 uur € 840
Dyscalculie onderzoek (zonder IQ-bepaling. IQ onderzoek mag max. 2 jaar oud zijn) 3 uur 8 uur € 560
Dyscalculie herhalingsonderzoek 2 uur 4 uur € 280
NLD-onderzoek (incl. IQ-bepaling) 5 uur 12 uur € 840

 

Persoonlijkheidsonderzoek (zoals onderzoek naar sociaal-emotionele problematiek, gedragsproblemen, enzovoort) Vergoeding door de gemeente. Neem contact op met het CJG van uw gemeente voor meer informatie over de vergoeding. U kunt uw kind wel al aanmelden bij onze praktijk
 
Onderzoek naar bijvoorbeeld AD(H)D, autisme (ASS), enzovoort Vergoeding door de gemeente. Neem contact op met het CJG van uw gemeente voor meer informatie over de vergoeding. U kunt uw kind wel al aanmelden bij onze praktijk

* Een dyslexie/dyscalculieonderzoek bestaat uit een intelligentieonderzoek, concentratie- en geheugen onderzoek, voorwaardenonderzoek en een didactisch onderzoek.

Tarieven begeleiding

Tarieven per 1 september 2016

Begeleiding

Remedial teaching en/of orthopedagogische/psychologische begeleiding

    Aantal consulten Uurtarief €48
Begeleiding*   1 uur € 48
Evaluatieverslag begeleiding (iedere 6 á 6 maanden)   2 uur € 96

 

* Een consult waarvoor het geldende uurtarief in rekening wordt gebracht, bestaat uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten administratietijd.