Sociale Vaardigheden

Sociale vaardigheden training

- Wat zijn sociale vaardigheden? -

De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren is een van de belangrijkste onderdelen voor het functioneren in de thuis- en schoolsituatie. Sociale vaardigheden is een hoofdaspect van het goed kunnen omgaan met anderen. Het kan zijn dat uw kind veel moeite heeft met deze vaardigheid. Dit kan leiden tot pestgedrag, gepest worden, zich ongelukkig voelen, enz.

Problemen met sociale vaardigheden kunnen zich op 2 gebieden uiten:

Internaliserend gedrag (naar binnen/zichzelf toe):
- Vaak afwachtend opstellen
- Sociaal wenselijk gedrag
- Weinig of geen vrienden hebben
- Angst voor het contactleggen
- Vermijden van oogcontact
- Extreem verlegen/teruggetrokken gedrag
Externaliserend gedrag (naar buiten/anderen toe):
- Overassertief gedrag
- veel ruzie
- snel boos worden
- onverschilligheid
- geen inzicht in eigen gedrag
- moeite met oorzaak-gevolg
- eerst doen, dan pas denken

- Hoe gaan we te werk? -

Tijdens de trainingen worden verschillende vormen van sociale vaardigheden geoefend, bv:

- Contact maken met anderen
- Gevoelens en emoties uiten
- Houding en communicatie
- “Nee” durven zeggen
- Omgaan met pesten en plagen
- Voor jezelf opkomen
- Oorzaak-gevolg

Tijdens de trainingen wordt eveneens gewerkt aan een positiever zelfbeeld en het vergroten van het zelfvertrouwen. De kinderen krijgen ook oefeningen mee voor thuis en school, zodat ze leren hoe de vaardigheden in praktijk gebracht kunnen worden.