Schoolobservatie onderzoek

Observatie op school

- Hoe gaan we te werk? -

Als uw kind in de schoolsituatie problemen vertoont op gedragsmatig gebied, kan het wel eens goed zijn om het kind te observeren in deze specifieke situatie. Je krijgt dan een beeld van hoe een kind functioneert in deze omgeving. Ook krijg je inzicht in actie-reactie ten opzichte van andere kinderen, leerkracht, etc. Naar aanleiding van de observatie wordt er een ABC-analyse (= Antecedent - Behavior - Consequent. Dit wil zeggen: oorzaak van het gedrag, het gedrag zelf en de gevolgen hiervan) gemaakt over het gedrag van het kind. Een observatie op school behoort ook tot de mogelijkheden van Praktijk ABC.