Schoolkeuze

Schoolkeuzeonderzoek

- Wat is een schoolkeuzeonderzoek? -

Voor veel kinderen en ouders in groep 8 van het basisonderwijs blijft het lastig een passend voortgezet onderwijsniveau te kiezen. Welk niveau kan het kind aan? Het komt regelmatig voor dat er twijfel bestaat over de schoolkeuze vanwege onduidelijke of tegenstrijdige resultaten. Door een intelligentietoets af te nemen, kan een beslissing vereenvoudigd worden. Praktijk ABC probeert zo veel mogelijk mee te denken om uiteindelijk te komen tot een verantwoord schoolkeuzeadvies.

- Wat wordt er getoetst? -

Het belangrijkste onderdeel van een schoolkeuzeonderzoek vormt de IQ-toets (zie kopje intelligentieonderzoek op deze site). Daarnaast kan er worden gekozen voor wat aanvullend onderzoek. Er wordt dan niet alleen gekeken naar de intelligentie van een kind, maar worden er ook persoonlijkheidsfactoren in kaart gebracht. Er wordt dan gekeken naar de motivatie, het welbevinden en het zelfbeeld van het kind.

- Kosten? -

De kosten van het IQ-onderzoek, inclusief intakegesprek, informatievergaring bij andere instanties, uitvoering van het onderzoek, verslaglegging en adviesgesprek kunt u terug vinden op onze tarieven pagina.
Het intelligentieonderzoek duurt ongeveer 2½ uur en wordt in één dagdeel afgenomen. Wordt er ook gekeken naar de persoonlijkheidsfactoren die een rol spelen, dan geldt er een ander tarief. Ook dat tarief kunt u kunt u terug vinden op onze tarieven pagina. De afnametijd is dan ongeveer 3½ uur.