PABO Rekenen/Taal

Pabo Begeleiding

Goede voorbereiding voor de PABO reken- en taaltoets!

Bij Orthopedagogische Praktijk ABC helpen we Pabo-studenten om zich goed voor te bereiden op de reken- en taaltoets. Dat kan individueel of in een klein groepje.

Van een Pabo-student wordt verwacht dat de rekenvaardigheidstoets en de taaltoets met minimaal 80% gehaald wordt. Het is frustrerend wanneer dit niet lukt; en je wordt zenuwachtig, omdat je nog maar 1 of 2 kansen hebt. Tijdens het intakegesprek wordt gekeken waar het probleem precies zit. Zijn de vraagstukken lastig? Wordt een rekenonderdeel (bijvoorbeeld maten en inhoud) onvoldoende beheerst?

De volgende onderwerpen komen bijvoorbeeld tijdens de begeleiding aan bod (afhankelijk van de hulpvraag):

- extra uitleg geven
- inoefenen van lastige onderdelen van de taaltoets
- inoefenen van lastige rekenvraagstukken
- korte tussenstappen en berekeningen opschrijven
- werken met de rekenmachine
- begrijpend lezen (zowel voor rekenen als taal)
- faalangstreductie