Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding

Wat zijn opvoedingsproblemen?

Voor veel mensen is het inmiddels al duidelijk: opvoeden gaat niet vanzelf. Opvoeden gaat met vallen en opstaan. Liegen, boze buien, niet willen eten, niet naar bed willen; dit hoort allemaal bij het normale gedrag van opgroeiende kinderen. Doordat kinderen hun grenzen aftasten, leren zij immers wat wel en niet mag. Iedere opvoedingssituatie kent wel eens perioden waarin er sprake is van opvoedingsproblemen. Wanneer echter dit soort dagelijkse moeilijkheden langere tijd aanhouden, is er mogelijk sprake van een opvoedingsprobleem.

Ouders zijn dan niet (meer) in staat om het gedrag van hun kind te corrigeren. Ouders hebben het gevoel dat ze steeds een machtsstrijd voeren en deze ook verliezen. Het is zeer frustrerend om te ervaren dat je pogingen tot gedragsverandering op niets uitlopen. Ouders voelen zich dan vaak machteloos (Wat kan ik nog meer doen? Niets helpt!) , onzeker (Ligt het aan ons? Doen wij iets verkeerd?), bezorgd (Is er iets aan de hand met mijn kind?) en ook kwaad (Hoe vaak moet ik nog iets zeggen voordat er wordt geluisterd?). Nogal eens worden er in zo’n situatie beslissingen genomen waardoor het gedrag van het kind juist verergert i.p.v. vermindert (bv. een keer toegeven als je kind aanhoudend om snoep vraagt, dan ben je even van het gezeur af…).

Daarnaast zijn er natuurlijk ook kinderen die een speciale “gebruiksaanwijzing” hebben. Deze kinderen hebben net een andere aanpak nodig, dan waar andere kinderen behoefte aan hebben.

Wat goed werkt bij het ene kind, kan juist totaal niet werken bij een ander kind. Het kan zijn dat de ouders er met het volgen van hun eigen gevoel niet uitkomen en dat ze met vragen blijven zitten, zoals: Wat is er aan de hand met mijn kind? Wat kan/mag ik van mijn kind verwachten? Welke eisen kan ik stellen? Moet ik mijn kinderen achter de broek zitten, of maak ik het gedrag daarmee alleen maar erger?

Een aantal voorbeelden van (uitingsvormen van) opvoedingsproblemen zijn

  • Druk gedrag
  • Veel aandacht vragen
  • Niet luisteren
  • Dwars gedrag
  • Agressief gedrag (slaan, schoppen)
  • Veel huilen
  • Slecht eten
  • Slecht slapen
  • Bedplassen

Hoe gaan we te werk?

Door middel van gesprekken met ouders wordt in kaart gebracht waar ouders problemen ervaren. Inzicht krijgen in het ontstaan en het blijven bestaan van negatief gedrag is hierbij belangrijk. Dit inzicht leidt tot aanknopingspunten om gedrag te veranderen. Veel mensen kennen de termen “positieve aandacht geven”, “een beloningssysteem gebruiken”, “structuur bieden”, “consequent zijn”, etc.

Het belang van deze vaardigheden goed, correct én op het juiste moment toe te passen wordt echter vaak onderschat. Het verkeerd hanteren van deze methoden zorgt soms zelfs voor verergering van de problemen. Door ouders inzicht te geven hierin, kan langzaamaan worden gewerkt naar een fijnere manier van omgang, voor zowel ouder als kind.