Intelligentie

Intelligentieonderzoek

- Wat is een intelligentieonderzoek? -

Een intelligentieonderzoek, ofwel IQ-test, geeft een beeld van de cognitieve mogelijkheden van uw kind. Wat kan en mag u van uw kind verwachten qua niveau? Bij Orthopedagogische Praktijk ABC werken wij voornamelijk met de WISC-III. De WISC-III is de meest betrouwbare intelligentietest, bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar. Doordat de test door de COTAN is goedgekeurd als betrouwbaar en valide toets, kan deze test worden gebruikt voor verschillende doeleinden:

- Als second opinion onderzoek bij tegenvallende resultaten op de Cito-eindtoets.
- Als schoolkeuzeonderzoek. Welk niveau sluit het beste aan op de capaciteiten van uw kind? (Vmbo, Havo, VWO?)
- Ook wordt deze toets vaak gebruikt bij tegenvallende leerresultaten van kinderen. Waardoor kunnen de problemen van uw kind worden verklaard? Zijn er bijzonderheden in het profiel te zien?
- Tot slot kan dit onderzoek gebruikt worden als hulpmiddel bij het afstemmen van de juiste manier om met uw kind om te gaan. Het onderzoek geeft een goed beeld van de totale capaciteiten van uw kind.

De toets bestaat uit een verbaal deel (mondeling deel, gebaseerd op taal) en een performaal deel (ruimtelijk deel, gebaseerd op praktische vaardigheden). Het onderzoek bestaat uit zes verbale (mondelinge) en zeven performale (ruimtelijke/praktische) onderdelen.

- Het onderzoeksverslag -

Het onderzoeksverslag dat u krijgt bevat niet alleen de intelligentiescores, maar ook een uitgebreide observatie, profielanalyse, conclusie (met indicatie voor schoolniveau van een kind) en praktische aanbevelingen waarmee u thuis of op school verder kunt.

- Kosten? -

De kosten van het totale onderzoek, inclusief intakegesprek, informatievergaring bij andere instanties, uitvoering van het onderzoek, verslaglegging en adviesgesprek kunt u terug vinden op onze tarieven pagina. Het intelligentieonderzoek duurt ongeveer 2½ uur en wordt in één dagdeel afgenomen. De meeste kinderen vinden het een erg leuk onderzoek om te doen.