Faalangst

Faalangst begeleiding

- Wat is faalangst? -

Faalangst is de angst om te mislukken in situaties waarin iemand wordt beoordeeld of denkt te worden beoordeeld. Deze angst werkt belemmerend. Faalangstige kinderen denken vaak vanuit een negatief zelfbeeld. De vrees om te mislukken staat centraal en dit bepaalt hun denken.

Faalangstige kinderen hebben vaak de neiging om attributies (wat de oorzaak van een gebeurtenis is) verkeerd te beoordelen. Zo zullen zij de oorzaak vaak buiten zichzelf leggen als zij iets goeds hebben gedaan (“dat was puur geluk”, “de docent heeft de norm van het proefwerk aangepast”, “de toets was makkelijk”). Als dingen fout gaan, zullen zij dit aan zichzelf toeschrijven (“zie je wel, ik kan het niet”, “ik zal het nooit leren”, “ik wist al dat ik een heel slecht punt zou halen”, “ik ben erg slecht in rekenen”). Er wordt pas over faalangst gesproken als iemand zoveel angst heeft voor mislukking, dat de prestaties er ernstig onder lijden.

Bij faalangst hebben ouders vaak het idee: “Er komt niet uit wat erin zit”.

- Hoe gaan we te werk? -

Tijdens de faalangsttraining leren kinderen om realistisch te leren denken. Er wordt geleerd om helpende gedachten (“een slecht punt kan een keer gebeuren, volgende keer beter”) te formuleren ipv niet-helpende gedachten (“zie je wel, ik ben dom”). Zo leren kinderen een realistische kijk te nemen op een bepaalde gebeurtenis. Langzamerhand krijgen ze door dat ze hierdoor meer controle krijgen over situaties en minder bang hoeven te zijn. Ook worden er verschillende ontspanningsoefeningen gedaan, zoals bv. ademhalingstechnieken.

Kinderen leren hoe ze zich in angstige situaties kunnen ontspannen. Hierdoor kunnen ze bewuster nadenken. De kinderen krijgen ook oefeningen mee voor thuis en school, zodat ze leren hoe de vaardigheden in praktijk gebracht kunnen worden. Een faalangsttraining bestaat uit ongeveer 12 sessies van ieder 3 kwartier. Afhankelijk van de problematiek kan dit aantal meer of minder zijn.