Exacte vakken

Begeleiding exacte vakken

- Hoe gaan we te werk? -

Bij Orthopedagogische Praktijk ABC bieden we ook de mogelijkheid voor begeleiding van de exacte vakken. Wij bieden gerichte hulp bij de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

De volgende onderwerpen komen aan bod (afhankelijk van de hulpvraag):

- Uitleg geven over de lesstof
- Korte tussenstappen en berekeningen opschrijven
- Extra oefenopgaven maken voor de komende toets
- Leren zelfstandig te studeren en zelfstandig opgaven te maken.
- Omgaan met een (grafisch) rekenmachine.
- Examenbegeleiding voor de exacte vakken