Dyslexieonderzoek

Dyslexie onderzoek n.a.v. uitval op Landelijk Protocol Dyslexie (LPD)

Op veel scholen voor het voortgezet onderwijs worden leerlingen in de brugklas gescreend op dyslexie d.m.v. het Landelijk Protocol Dyslexie (LPD). Op deze manier kan in een vroeg stadium bepaald worden of leerlingen moeite hebben met lezen en/of spelling.

Wat kunt u als school doen als er aanwijzingen voor dyslexie naar voren komen vanuit het LPD (of een andere toets) of wanneer een docent aanwijzingen voor dyslexie signaleert?

Geheel kosteloos kan Praktijk ABC hierin meedenken en u als school ondersteunen. Een voorbeeld van hoe een traject eruit kan zien, ziet u hieronder. Alle mogelijkheden zijn verder bespreekbaar; per school kan een aanbod op maat worden gemaakt.

Gratis 1e ouderavond

Praktijk ABC biedt de mogelijkheid om tijdens een gratis en vrijblijvende informatieavond op school ouders te informeren over de uitslag van het LPD. Wat betekenen de scores, wat is dyslexie en vooral: hoe nu verder? Ouders krijgen op deze avond informatie over wat een dyslexieonderzoek inhoudt en wat de criteria zijn om de diagnose dyslexie te kunnen stellen. Aan het eind van de avond hebben ouders de mogelijkheid om (persoonlijke) vragen te stellen aan een orthopedagoog/psycholoog.

Deze avond is bedoeld voor ouders van leerlingen met onvoldoende resultaten op het LPD. Maar deze ouderavond kan ook bezocht worden door ouders met een zoon/dochter waarbij er een vermoeden van dyslexie bestaat vanuit de basisschool, of ouders van leerlingen die een onderkennende dyslexieverklaring hebben van Edux. (Het is ook mogelijk om voor deze laatste 2 groepen ouders een aparte ouderavond te organiseren).

Dyslexieonderzoek

Na deze 1 e informatieavond kunnen ouders hun zoon/dochter bij ons aanmelden voor verder onderzoek. Als ouders kiezen voor verder onderzoek biedt Praktijk ABC de volgende voordelen voor ouders en/of school:

 • - Vanwege het feit dat meerdere leerlingen tegelijk worden aangemeld, kunnen wij een groepskorting geven. Dit houdt in dat wij tegen gereduceerd tarief een volledig en officieel dyslexieonderzoek kunnen verzorgen, inclusief een capaciteitenonderzoek.
 • - Afname van het onderzoek op school, zonder bijkomende kosten.
 • - Een deel van het onderzoek vindt klassikaal plaats, een deel is individueel.
 • - De lijntjes tussen school en Praktijk ABC zijn erg kort.
 • - Praktijk ABC regelt alles rondom de onderzoeken, waardoor school ontlast wordt. Ouders kunnen voor inhoudelijke vragen terecht bij Praktijk ABC.
 • - Ook als school kunt u met vragen kosteloos terecht bij Praktijk ABC.
 •  

Gratis 2e ouderavond

Nadat alle onderzoeken zijn afgenomen wordt per leerling een onderzoeksverslag gemaakt van de resultaten van het onderzoek. Wanneer alle onderzoeksverslagen zijn afgerond (duur is afhankelijk van het aantal aanmeldingen) krijgen ouders het verslag thuis gestuurd en worden zij uitgenodigd voor een tweede ouderavond. Tijdens deze avond wordt de uitslag van het onderzoek toegelicht en krijgen ouders na afloop de gelegenheid om (persoonlijke) vragen te stellen over het onderzoek van hun zoon/dochter.

Wat wordt er van school verwacht?

 • - Het uitnodigen van alle ouders waarvan er een vermoeden van dyslexie bestaat bij hun zoon/dochter voor de 1e informatieavond.
 • - Ter beschikking stellen van een lokaal met beamer voor de 1e informatieavond.
 • - Ter beschikking stellen van een ruimte waar de klassikale en individuele dyslexieonderzoeken plaats kunnen vinden.
 • - Ter beschikking stellen van een lokaal met beamer voor de 2e informatieavond (uitslag van de onderzoeken).
 •  

Meer weten:

Bovenstaande is een voorbeeld van een mogelijk traject. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Praktijk ABC. Een vrijblijvend gesprek om een aanbod op maat voor uw school te bespreken behoort tot de mogelijkheden. Wij denken graag met u mee! Voor school zijn er geen kosten aan dit traject verbonden.