Dyscalculie

Dyscalculieonderzoek

- Wat is dyscalculie? -

Dyscalculie is een stoornis waarbij er problemen zijn op het gebied van rekenen. De officiële definitie van dyscalculie is: “Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van rekenwiskundekennis (feiten/afspraken).” Deze problemen doen zich voor terwijl deze kinderen meestal voldoende intelligent zijn. Er wordt ook wel gesproken van een verschil tussen de intelligentie (aanleg) en de (reken)prestaties: de (reken)prestaties liggen lager dan je op grond van de intelligentie mag verwachten. Veel ouders omschrijven dit als: “Ik had altijd al het idee dat er meer in mijn zoon/dochter zat, maar op een of andere manier kwam het er niet uit”.

- Dyscalculieverklaring -

U kunt bij Orthopedagogische Praktijk ABC een officieel dyscalculieonderzoek laten uitvoeren. Mocht er bij uw kind sprake zijn van dyscalculie, wordt er gezorgd voor een dyscalculieverklaring, opgesteld volgens de officiële normen. Deze verklaring heeft uw zoon/dochter nodig om op school in aanmerking te komen voor extra hulp/aanpassingen, zoals bv. meer tijd bij proefwerken en examens, het gebruik van rekenmachine of tafelkaart, het maken van een beperkter aantal opgaven, enz. In deze verklaring wordt omschreven dat er sprake is van dyscalculie, en hoe uw zoon/dochter het best geholpen kan worden om zo goed mogelijk de schoolloopbaan te doorlopen. Deze verklaring kan worden afgegeven na duidelijk onderzoek naar de problemen die uw kind ondervindt bij het rekenen.

- Dyscalculieonderzoek -

Voorafgaand aan het onderzoek vindt er een intakegesprek plaats samen met één of beide ouders, waarin wordt geïnventariseerd wat precies het probleem en de hulpvraag is. Na dit intakegesprek kunt u, indien gewenst, een afspraak maken om verder onderzoek te laten verrichten. Het onderzoek zelf zal in totaal ongeveer een halve dag in beslag nemen (ongeveer 5 uur). Binnen 4 weken krijgt u de uitslag van dit onderzoek. Er wordt vervolgens een adviesgesprek gepland, waarin de onderzoeksresultaten worden besproken, het onderzoeksverslag en de eventuele dyscalculieverklaring worden overhandigd. U krijgt ook de gelegenheid om al uw vragen te stellen. Het totale onderzoek bestaat uit een intelligentieonderzoek, onderzoek naar concentratie en geheugen en didactisch onderzoek (rekenen).

- Kosten -

De kosten van het totale onderzoek, inclusief intakegesprek, informatievergaring bij andere instanties, uitvoering van het onderzoek en adviesgesprek kunt u terug vinden op onze tarieven pagina. Als er al gegevens bekend zijn kan soms met een beperkter onderzoek volstaan worden.